Методична робота

Усі форми внутрігімназійної методичної роботи за умов реформування змісту освіти передбачають розбудову української національної школи.

Розв’язання завдань, поставлених перед гімназією життям, під силу тільки творчим учителям, людям з високою свідомістю та професійною культурою.

Головна мета методичної роботи – забезпечити якість інновацій спільним пошуком, експериментальною перевіркою, відпрацюванням і впровадженням кращих традиційних і нових взірців педагогічної діяльності, взаємним перспективним спілкуванням, обміном досвідом, виробленням єдиних підходів, критеріїв, норм і вимог до оцінки результатів освітньої діяльності учня педагогічної діяльності вчителя.

При визначенні змісту методичної роботи ми керуємось:

 1. Основними законодавчими документами про освіту.
 2. Новими і чинними вдосконаленими навчальними планами, навчальними програмами, підручниками та посібниками, що поглиблюють зміст науково-методичної роботи.
 3. Досягненнями педагогічної науки, результатами психолого-педагогічних досліджень.
 4. Інструктивно-методичними документами органів освіти.
 5. Матеріалами про передовий, новаторський і масовий досвід розбудови української національної школи.
 6. Конкретним аналізом навчально-виховного процесу, що дає змогу чітко окреслити загальногімназійну дослідницьку науково-методичну проблему, визначити структуру та зміст внутрігімназійної науково-методичної роботи, самоосвіти педагогів.

Організовуючим центром методичної роботи гімназії є науково – методичний центр, діяльність якого здійснюється згідно  Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти.

У ньому зосереджені такі матеріали:

 • нормативні документи;
 • плани роботи методкабінету, кафедри, психологічної служби, методоб’єднання опікунів, клубної роботи; НТГ, МАН;
 • картотека гімназійного ППД;
 • графік проведення методичних заходів;
 • перспективні плани атестації та курсової підготовки;
 • робочі стенди, які відображають методику діяльності гімназії;
 • науково – методична література, підшивки періодичних педагогічних видань;
 • курсові роботи гімназистів;
 • інформація про міжгімназійні зв’язки;

При науково–методичному центрі для забезпечення систематичного та кваліфікованого керівництва методичною роботою діє Рада методкабінету, до складу якої входять заступники, завідуючі кафедрами, керівник методоб’єднання опікунів, психолог. Очолює Раду методичного кабінету заступник директора з навчально-виховної роботи Колодій Г. В., роботу інформаційно-методичного центру – заступник директора з науково-методичної роботи Іваніцька Н. М.

Основні форми організації діяльності Ради методкабінету:

Масові:

 • семінари – практикуми;
 • методичні поради;
 • конференції;
 • психолого – педагогічний консиліум;
 • дні відкритих дверей;
 • декади предметних дисциплін;
 • гімназійні конкурси  “Учитель року”;
 • презентація педагогічних інновацій “Фестиваль педагогічних ідей”;

Групові:

 • засідання кафедр;
 • засідання методоб’єднання опікунів;
 • школа молодого вчителя;
 • клубна робота (клуб творчих зустрічей, клуб КВК, клуб знатоків),  літературно-мистецька вітальня.

Індивідуальні:

 • наставництво;
 • стажування;
 • консультації;
 • взаємовідвідування модулів;
 • самоаналіз;
 • самоосвіта;
 • робота над індивідуальною науково-методичною темою;
 • аналіз адміністрацією відвідуваних модулів та позакласних заходів.

Метою цих норм є:

 • опанування методологічними та теоретичними основами наук;
 • досконало оволодіти методикою викладання предмета, його технологічного циклу;
 • підвищувати рівень загальної культури;
 • використовувати в практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та передових новітніх та інноваційних технологій.

Внутрігімназійна методична робота пов’язана з іншими формами підвищення кваліфікації вчителів: курсовою підготовкою, діяльністю районних, обласних об’єднань, участю у міжнародних проектах, семінарах по лінії асоціації “Відроджені гімназії України”, “Асоціації керівників шкіл України”, фондом ”Відродження” міста Львова, Американською радою у сприянні в галузі освіти. Великого значення надаємо співпраці з вищими навчальними закладами, а саме: Львівським національним університетом, Київським лінгвістичним університетом, Бережанським агротехнічним інститутом, Київським медичним інститутом.

На базі нашої гімназії проводилось багато обласних семінарів для різних педагогічних категорій, ми беремо активну участь також і в роботі районних семінарів.

Наша гімназія визнана опорним закладом в районі з впровадження новітніх та інноваційних технологій, викладання іноземних мов, математики, фізики, учнівського самоврядування. Опорними є кабінети англійської мови, хімії, трудового навчання.

П’ятеро наших вчителів очолюють діяльність районних методоб’єднань. Частина вчителів занесені в районну та обласну картотеки передового педагогічного досвіду.

Уся науково-методична робота, яка ведеться в нашому закладі, проходить через кафедри. Їх у нас шість: українознавства, іноземних мов, математики, природничих дисциплін, художньо-естетичного напрямку, фізкультури і здоров’я.

Сьогодення вимагає вирішення в системі методичної роботи й таких  завдань:

 1. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін. Це питання у нас вирішено позитивно. Щороку здійснюємо підписку на усі фахові газети та журнали, що дає змогу вчителям бути в курсі усіх сучасних інноваційних технологій, запроваджувати їх у свою діяльність.
 2. Апробація нових освітніх технологій та систем (про це йде мова у наступній творчій роботі).
 3. Всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості педагогічними технологіями.
 4. Підвищення рівня методологічної підготовки педагогів.
 5. Сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.
 6. Допомога  вчителям аналізувати рівень навчальних досягнень учнів, рівень їх вихованості, розвитку; визначати коефіцієнт самореалізації.
  Необхідна умова оптимізації методичної роботи – наявність об’єктивних даних про особистість і професійні якості кожного педагога. Ці дані можна отримати діагностуванням педагогічних кадрів.

Можливі шляхи діагностування:

 • відвідування керівниками уроків, позакласних заходів;
 • аналіз виступів вчителів на засіданнях педагогічної ради, науково-практичних конференціях, методичних об’єднаннях, педагогічних консиліумах;
 • аналіз участі педагогів у роботі творчих груп, ділових іграх тощо.

Оскільки модель нашої гімназії – особистісно-орієнтована, людиноцентриська, то і  методична робота закладу теж спрямована на питання, визначене  як проблема діяльності нашого закладу, а саме: “Система роботи гімназії по самореалізації творчої особистості”.