Особистісно-орієнтована модель

Особистісно-орієнтована модель реалізації творчої особистості ліцеїста